Parking Services

  • Science Pak, Burla
  • Netaji Chowk, Burla
  • Jawahar Minar, Hirakud
  • GM University(Near Sambalpur Road Station)