SMC Ward Officer

Ward NoName of Ward OfficerPhone No
1Jogesh Bagarti9439636590
2Srinivas Bhoi7064384878
3Dilip Pradhan9668044434
4Ashok Bag9348984556
5Premlata Nayak8658706856
6Sarada Panda9861397860
7Akshya Das9337141496
8Bimal Mishra9861004233
9Manoranjan Tripathy9861305501
10Ajaya Das9040493408
11Samsad Khan9437736181
12Raju Luha8338931011
13Sukanta Sahu9853292867
14Arun Behera7008540226
15Trilochan Rout7606807430
16Udaya Nayak9938159976
17Jyotiprabha Sahoo9439012090
18Krishna Swain7381200546
19Kishore Kumar Pati8895922080
20Paresh Kumar Pradhan9938949352
21Purna Chandra Sahu9938164255
22Rajendra Bag9439986090
23Sasmita Dalai9337643835
24Madhumita Panigrahi7790025194
25Ipsita Pramanik9348192437
26Lambodar Naik9439423843
27Rabi Narayan Guru9556940578
28Raj Kumar kar9668134340
29Pratik Mishra9040873246
30Sujata Barik8908154143
31Pinki Thakur9853253485
32Sumanta Badhai8280139414
33Kamalini Panigrahi9438267512
34Sudhansubala Barik9337711538
35Smitarani Guru8270542668
36Lajjita Bhukta9439391813
37Kapilendra Sahu9937437331
38Prabhas Chandra Pradhan9861691180
39Sabita Pradhan9078524828
40Seshadev Pradhan9439986070
41Dushmanta Kumar Sahu9438157233